Befejeződött a Kecskeméti Református Újkollégium energetikai felújítása

2023. 05. 24., 12:27
Befejeződött a kecskeméti Újkollégium energetikai korszerűsítése. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A felújítás az intézmény nyílászáróit érintette, továbbá megújult a világítás, és a fűtési rendszer, valamint napelemes rendszert telepítettek, 246.630.000 forintos európai uniós támogatás segítségével.

A Kecskeméti Református Egyházközség célja az volt, hogy a KEHOP-5.2.13-19-2019-00082 azonosító számú „A kecskeméti Újkollégium energetikai korszerűsítése” projekt során végrehajtott fejlesztéssel a fenntartásában és üzemeltetésében álló, korábban korszerűtlen épületszerkezetekkel jellemezhető, ugyanakkor közfeladatot ellátó oktatási-nevelési intézményeknek helyet biztosító épület energetikai felújítása megvalósuljon.

Az érintett épület az Újkollégium (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7., 1131 hrsz.), amely a Kecskeméti Református Gimnáziumnak, illetve a Kecskeméti Református Általános Iskolának is helyet ad. Napjainkban immár önálló zárt tömböt képez a Csányi J. körút (Kiskorút), a Búzás M. utca, a Kálvin tér és a Szabadság tér által határolva. Magába foglalja az 1912-13-ban emelt Szabadság téri és az 1929-ben befejezett Kálvin-téri szárnyat, valamint a 2004-re elkészült kiskörúti épületrészt a Búzás Mihály utcára néző tanuszodával és tornateremmel.

Az épület jellemző szerkezetei a fejlesztést megelőzően nem feleltek meg az energiatakarékosság mai, egyre fokozódó követelményeinek. Energiahatékonysági mutatóik rosszak voltak.

A fejlesztéssel megvalósult beruházási elemek az alábbiak:

• Homlokzati nyílászárók cseréje (jellemzően fa, háromrétegű üvegezéssel);

• Világításkorszerűsítés;

• Fűtési rendszer teljes korszerűsítése HMV és légtechnikai rendszer korszerűsítéssel egybekötve;

• 50 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.

A fejlesztésekkel az épület energetikai besorolása (még a falak korszerűsítése nélkül is) EE osztályúra javult.

Az energiahatékonysági korszerűsítés révén mérséklődtek az épület fenntartási költségei, valamint csökkent a fajlagos energiafelhasználás. Mely közvetve hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, a tanulók és dolgozók tanulási- és munkakörülményeinek javításához, valamint a felhívás célkitűzéseihez is.