Több mint 1200 riasztás érkezett a tűzoltósághoz az elmúlt évben

2023. 06. 22., 11:55
Nem volt könnyű dolga tűzoltóinknak az elmúlt évben. Többek között ez is kiderült a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolójából. Míg a tűzesetek száma 8 százalékkal, addig a műszaki mentések száma 27 százalékkal nőtt 2021-hez képest. Szőke Kálmán tűzoltóparancsnok beszámolóját elismerően fogadta a testület, de számos kérdéssel fordultak hozzá a képviselők.

Első napirendi pontként tárgyalta a csütörtöki közgyűlés a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolóját, amit Szőke Kálmán alezredes, kecskeméti tűzoltóparancsnok tárt a képviselők elé. Mint elmondta, Kecskemét mellett 14 település közigazgatási területén, összesen mintegy 1118 km2-en látják el tűzoltási és műszaki mentési feladataikat. Ezeket maradéktalanul teljesítették 2022-ben is. Nem volt azonban könnyű dolguk, ugyanis az éves vonulási adatokból kitűnik, hogy erőteljesen növekedett a tűz és káresetek száma az elmúlt évben. 1207 riasztásuk volt 2022-ben, ami kiemelkedőnek számít.

A tűzesetek esetszámai 8, a műszaki mentések esetszámai pedig 27 százalékkal nőttek az elmúlt évhez képest. Szőke Kálmán kiemelte, a tűzoltóság munkáját meghatározza az időjárás, tavaly pedig rendkívül forró, aszályos nyarunk volt.

A nagyobb tűzesetek közül megemlítette a matkópusztai, 5-ös riasztási fokozatú fenyvestüzet, amely 37 hektárt érintett. A balesetek műszaki mentésszámának növekedése pedig arról tanúskodik, hogy leterheltek a vármegye útjai.

Király József képviselő (Szövetség a Hírös Városért Egyesület) kérdésére a tűzoltóparancsnok beszámolt a Külső-Szegedi úton épülő új laktanya aktualitásairól, valamint az állomány számának alakulásáról. Mint elmondta, az épület technikai átadása augusztusra várható, szeptemberben pedig a három szervezeti egység teljes személyi állománya átköltözik. A tűzoltóság személyi állománya megfelelő, biztosítani tudják a napi 18 fős ügyeleti létszámot. Folyamatos az utánpótlásképzésük is, ennek köszönhetően hamarosan 4 fővel bővülhet létszámuk.

Vancsura István (Szövetség) afelől érdeklődött, felkészült-e a helyi tűzoltóság egy nagyobb földrengésre. Szőke Kálmán megnyugtatta őt, mint elmondta, az ilyen esetre is kidolgozott protokolljuk van. Számíthatnak az önkéntes tűzoltó egyesületekre és a különböző mentő alakulatokra, valamint az országos mentőcsapatokra is.

Pászti András képviselő (Fidesz-KDNP) gratulált a tűzoltóságnak, amelynek munkatársai „becsülettel, segítőkészen és empátiával segítik a bajba került embereket, életüket is kockáztatva”. A kecskeméti szeméttelepen kedden keletkezett tűzzel kapcsolatban a képviselő kifejtette, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a prevencióra. Mivel a Hunyadiváros felé fújta a szél a füstöt, külön megköszönte a katasztrófavédelem munkatársainak intézkedését, hiszen gyorsan ellenőrizték a levegő minőségét is.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a tűzesettel kapcsolatban elmondta, ő maga is sok telefont kapott kedden este, ezért is tájékoztatta a Facebook oldalán a várospolgárokat. Őt ugyanis azonnal értesítették a mérési eredményekről, kiderült, hogy sehol sem mértek a levegőben az egészségügyi határértéket meghaladó veszélyesanyag-koncentrációt. A polgármester leszögezte, bár a szeméttelep száz százalékban a város tulajdonában van, a hulladék azonban állami tulajdon, ennek koncessziós jogát nyerte most el a MOL társasága.

– Annyit tudtunk tenni, hogy pályáztunk az eszközállomány fejlesztésére, hogy még szakszerűbb legyen a szemét tárolása
— hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, a prevenció ezen a téren a lakosság gyökeres szemléletváltása lenne. Mindenkinek törekednie kellene arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljen. Kérte a képviselők segítségét ennek tudatosításában.

Lévai Jánosné képviselő (Fidesz-KDNP) örömét fejezte ki, hogy körzetében, a Külső-Szegedi úton épült meg az új tűzoltólaktanya, megköszönte Szőke Kálmán alezredesnek a lánglovagok áldozatos munkáját. Végül 18 igennel, nem és tartózkodás nélkül fogadta el a testület a tűzoltóság beszámolóját.