Harminc éves a Kandó Kálmán Technikum művészeti tagozata

2023. 09. 17., 10:43
Fotó: Csonka Tímea
A galéria 48 képet tartalmaz

A kiállításnak helyet adó intézmény nevében Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója, Harangozó Gyula és Seregi László díjas táncművész, koreográfus, Magyarország Érdemes Művésze mondott köszöntőt. Barta Dóra hangsúlyozta, hogy művészként milyen különleges élményeket él meg a kiállítótérben állva, átélve az ünneplők jubileum felett érzett örömét, és megtapasztalva a műveket létrehozó kreatív energiákat.

Az intézmény nevében Lugosi István, a művészeti képzést felügyelő igazgatóhelyettes mondott köszöntőt. Lugosi István megnevezte a művészeti tagozat létesítését kezdeményező kecskeméti művészeti intézmények vezetőit, a Fényes Adolf Kört vezető Lakatos Pál Sándor szobrászművészt, a rajzfilmstúdiót létrehozó és nemzetközi rangra emelő Mikulás Ferencet, a kerámiastúdiót megálmodó és felépítő Probstner Jánost, a Tanítóképző Főiskola rajz tanszékét vezető Szappanos István festőművészt, továbbá két animációs filmrendezőt, Szilágyi Varga Zoltánt és Szoboszlay Pétert. A szervezési feladatok közül oroszlánrészt vállalt Tubak István igazgató mellett az intézmény akkori két igazgatóhelyettese, dr. Záhonyi Ákosné és Keresztszeghy Istvánné. Lugosi István kiemelte a létesítésben akkor igen komoly segítséget nyújtó Hideg Antal alpolgármester szerepét is.

Az iskola oktatási-nevelési programját Lakatos Pál Sándor szobrászművész, későbbi tagozatvezető fogalmazta meg Szegedi Zsolt keramikusművész közreműködésével, az egyes művészeti ágak sajátos fúziójára építve. Fontos szerepet játszott a tagozat sikeres kiépülésében a kivételes lehetőségeket jelentő műhelyháttér is. A három évtized alatt három igazgatója volt az intézménynek. Tubak Istvánt Horváth Lajos követte, aki 12 éven át állt az intézmény élén. Nyugdíjba vonulásakor Juhász Imre vette át az iskola igazgatását, aki immár 15 éve irányítja a Kandó szerteágazó és folyton megújuló tevékenységét.

A harminc év alatt a tagozatnak 8 neve és négy fenntartója volt. A Kondor Béla nevet Pintér Lajos József Attila-díjas költő ötletére vették fel, és a névadó szellemében keresik ma is a folyamatos megújulás lehetőségét.

A művészeti tagozaton végzett diákok munkáit folyamatosan a kreatív hozzáállás jellemzi. Ezt a szemléletet tükrözi az alkalomra nyilvánosság elé tárt kiállítási anyag is. Természetesen nem lett minden egykori diákból alkotó művész, de számosan vannak, akik országos, vagy nemzetközi hírnévre tettek szert, Király Gábor festőművésztől Kiss Tamás szobrászművészen át a Nemzetközi Kerámia Stúdiót ma vezető Sütő Erikáig.

Az alkalmi kiállítást Zakar József keramikusművész, a ceglédi Kossuth Lajos Múzeum igazgatója, az iskola egykori növendéke nyitotta meg, aki meggyőző képet rajzolt mindarról, amit az intézménytől és egykori társaitól kapott a művészeti tagozaton töltött évek során.

A tárlatban mintegy két tucatnyi tablón az egykori diákok visszaemlékezései olvashatók, akik mind hitet tettek egykori iskolájuk és az ott folyó képzés mellett.  Nem véletlen, hogy a kecskeméti tagozatnak a művészeti iskolák elburjánzása idején is sikerült megőriznie a pozícióját az ország vezető, középfokú művészeti képzést folytató intézményei között.

A Kondor Béla Művészeti Tagozat jubileumi kiállítását október 1-ig látogathatják díjmentesen, a Hírös Agora Ifjúsági és Kulturális Központ földszinti kamaratermében, az intézmény nyitvatartási idejében.