Archívum

Turai Laura

2024.05.12

Könyvajánló – Anthony Burgess: Egy tenyér ha csattan

Kérdéses, hogy szükség van-e modern korunk abszurditásaira reflektálni, avagy annyira túlfeszítettük a húrt, hogy elég hogyha nyitva tartjuk a szemünket, s világosan látjuk paradox és groteszk mindennapjaink apró részleteit. Azért talán nem mindig tudunk, merünk teljesen nyitott szemel járni, főként önvédelemből. Anthony Burgess gyilkos és feketehumorral átitatott szatírája nem hagyja, hogy elkényelmesedjünk, s megbocsátón hátra dőljünk a tévé képernyőjére meredve, akarva-akaratlan felülbíráljuk a megszokott rendet.
2024.05.04

Könyvajánló – Farkas Márta: Párizsban

A vágyak megvalósulása nem mindig jár boldogsággal. Az elvágyódás, az idegen földek, a távoli paradicsom utáni sóvárgás minden korba beleírja sajátos történeteit. Különösen a diktatúrák idején, mikor sokak számára egyetlen lehetséges megoldásnak tűnik. Farkas Márta különös regénye az 1960-as évek elején játszódik, s egy francia származású magyar lány alakján keresztül világít rá a kérdésre, hogy lelhet-e otthonra egy magyar idegen földön, s hogy érdemes-e szembe menni legbensőbb megérzéseinkkel, értékeinkkel. Meggyőző üzenetek nem csak remekművekből születhetnek. E könyv üzenete lehetne: az igazi hazaszeretet, honvágy végül mindig hazatalál.
2024.04.28

Könyvajánló - Georges Simenon: Monsieur Hire jegyessége

A detektívregény egyik nagyöregje, Georges Simenon leginkább Maigret felügyelő alakja által vált ismertté. A Monsieur Hire jegyességében nem találkozunk ugyan a legendás nyomozóval, hangulatában azonban feszesen illeszkedik világához. Füstös, esős párizsi miliőben, a megszokott részletességgel és alapossággal lép elénk az emberábrázolás és a hangulatfestés nagymestere, miközben betekintést nyerhetünk az élet kiszámíthatatlan játékába, s feszült figyelemmel követjük a Simenontól megszokott, fordulatos történetet, mely azt sugallja, hogy bármi megtörténhet.
2024.04.14

Könyvajánló – Carson McCullers: Az esküvői vendég

Az írás számára istenkeresés. Carson McCullers a Magányos vadász a szív című regényével vált ismertté hazánkban, s valóban, leginkább a magány csalogányhangú énekeseként tarthatjuk számon. Jelen kisregénye talán legsikeresebb, legszebb alkotása, mely által egy kislány szemszögén keresztül vehetünk részt egy felkavaró, de mégis édesen szomorú utazásban, mely kezdete és folytatása egy soha véget nem érő pillanatnak.
2024.04.07

Könyvajánló – Gerlóczy Márton: Váróterem

Hogy miért is választottam éppen egy olyan kortárs szerző prózakötetét, akinek újságírói-publicista megnyilvánulásai nem egyöntetűen szimpatikusak? Egyrészt, mert különlegesnek és értékes korlenyomatnak mutatkozik ez a keveset tárgyalt regény, s mert olyan kérdésköröket feszeget, melyeket csaknem húsz éve tárt elénk, másrészt manapság – politikától függetlenül is – foglalkoztatnak minden magyar embert, kimondva-kimondatlan. Most vált érett felnőtté, szülővé az a generáció, amelyről szól, akiknek zsenge éveibe egy személyes és megindító történeten keresztül, sajátos és szabad lélekre valló narratívát lebegtetve enged bepillantást.
2024.03.30

Könyvajánló – Olivia Rosenthal: Az engedetlenség hét útja

Népszerűek napjainkban a keleti tanításokról-tanítómesterekről szóló könyvek. Sokan egyfajta magánvallást-filozófiát alakítanak ki maguk számára, szabadon szemelgetve a kínálatból, mások mesterekhez szegődnek, megint mások egyenesen új vallás alapítójának képzelik magukat. Veszélyes terep ez. Olivia Rosenthal könyve is egy mester tanításait foglalja magában, mégsem a hagyományos értelemben vett, eklektikusan ezoterikus vonalat képviseli. Szépirodalmi művet tartunk kezünkben, mely igen mélyen és értő szemmel merít a keleti filozófiából, gyöngyszemeket aknáz rejtett tudásanyagából, mégis szépirodalom marad, miközben vallástól függetlenül boncolgatja az engedelmesség fogalmát.
2024.03.10

Könyvajánló – Kamocsay Ildikó: Sola gratia

Kamocsay Ildikó nevét nem csak regényíró-novellistaként, hanem a magyar fordításirodalom egyik kiemelkedő alakjaként is ismerheti az olvasóközönség. Több tucatnyi francia nyelvű kötet fordítójaként, melyek a legjelentősebb kiadóknál láttak napvilágot, regényei-kisregényei több díjat is elhoztak számára. Sola gratia című kisregénye különös témaválasztásában igen olvasmányos, élettel teli és jó stílusérzékkel megírt életrajzi darab.
2024.03.03

Könyvajánló - Truman Capote: Mozart és a kaméleonok

„Ha valakinek tehetséget ad az Isten, korbácsot is ad hozzá; és a korbácsot kizárólag önostorozásra szánja” – írja Truman Capote könyve bevezetőjében. A tökéletes, eszményi próza megteremtésére törekvés, a műfajok ötvözésének kísérleti munkája és egyben az író vitathatatlan zsenialitásának ékköve ez a novellagyűjtemény. Az önostorzás kíméletlen őszinteségében és önmaga felvállalásában mutatkozik meg, mely lebilincselő olvasmánnyá varázsolja Capote egyik utolsó művét.
2024.02.24

Könyvajánló – Bendl Vera: Majdnem negyven

Bendl Vera könyvét olvasva az első, legerősebb benyomásunk talán az lehet, hogy „ez a nő jól ír”! A másik pedig talán az, hogy igazán női perspektívából szemléli az életet, egy igazán tisztán – avagy mocskosul – női sorsot véve górcső alá. Eredeti és igen éles látásmódja miatt érdemes kézbe venni ezt a regényt, s átgondolni, hogy mi lesz velünk nőként, ha elfogy a remekbe készült lencsefőzelék, hogy vajon a negyvenes szám már több önreflexiót, öntudatot követel-e, s hogyan tovább, hogyha nincs kezünkben a sors gyeplője oly módon, ahogyan azt szeretnénk…
2024.02.18

Könyvajánló - J. D. Salinger: Franny és Zooey

Salinger nevével automatikusan a Zabhegyezőt társítja az olvasóközönség. Kevesebben ismerik a Glass-család köré kanyarított novellaciklusát, mely nagy regénytervének egyik állomása volt. Ebből a történetfüzérből emelkedett ki a Franny és Zooey, mely a hétgyermekes család két legkisebb tagjára épül. Salinger Jézus alakját járja körül az emberi ego programjain átfuttatva, leleplezve és megszánva az embert, aki nem más, mint a mindenkori „Kövér Hölgy”…?! De ne szaladjunk előre…
2024.02.04

Könyvajánló – Simone de Beauvoir: Képek, káprázatok

Az 1960-as évek Párizsának életképei tűnnek elénk Simone de Beauvoir regényében. Az írónő, aki vállaltan ellentmondásos és igen összetett személyiségként írta be magát az irodalomtörténetbe, itt is az ellentmondásokra, társadalmi anomáliákra, látszat és valóság kettősségére fűzi a történet fonalát. Lelkes feministaként, filozófusként is nevet szerzett magának, noha szépirodalmi alkotásai nem tükrözik egyértelműen nézeteit, s maga írói életművét tartotta legszámottevőbbnek. A Képek, káprázatok című regény egy fiatal nő önmagára ébredésének kivonata, miközben küzdelme a külsőségek mögött található világba taszítja.
2024.01.28

Könyvajánló – Karikó Katalin: Áttörések – Életem és a tudomány

Nobel-díjas tudósunk, Karikó Katalin Kisújszállásról valósította meg az igazi „amerikai álmot” – noha esze ágában sem volt. Élettörténete hatalmas példázata annak, hogyan érik be a kitartás, a szenvedélyes munka és az alázat gyümölcse. Nem csak azért aktuális magyar fordításban tavaly megjelent könyve, mert e hónapban ünnepli születésnapját, hanem azért is, mert örökérvényű és hosszútávra méretezett motivációt nyújthat mindenki számára. Nem mellesleg, szívet melengető ragaszkodása szülőföldjéhez, barátaihoz és az Alföldhöz: „Azt hiszem, mindig is az a lány maradok, aki a magyar Alföldön először rácsodálkozott a természetre, és megbűvölten nézte a körülötte látványosan kibontakozó életet.”
2024.01.21

Könyvajánló – Alberto Moravia: A megvetés

Talán mindenki számára ismerős érzés rémálomból fölébredni. S az a lelkiállapot is, mikor egy súlyos esemény után az álom gyógyító mezejéről visszaránt az ébredés rideg valósága. A hétköznapokból pedig még inkább ismerős lehet a tehetetlenségérzés, mikor hiába próbálunk valaminek az okára, indítékára lelni. Moravia kisregénye ezeken a pástokon fut, sűrűn váltogatva az utakat, de végig egyetlen egy szemszögből és mozdulattal bontva ki a hatalmas lélektani batyu zsinegét, melyet egy szerencsétlen férj hordoz a hátán kínkeservvel.
2024.01.13

Könyvajánló – Márai Sándor: Válás Budán

Nehéz eldönteni, hogy ezt a könyvet el kell-e mindenképpen olvasni, vagy pedig egyáltalán nem volna szabad. Talán különös így kezdeni egy könyvajánlót, de megkerülhetetlen az a tény, hogy a regény alapjaiban forgathatja föl a valóságérzékeléshez és a lét értelmezéséhez, a szerelemhez kötődő meggyőződéseinket. Ezért ironikusan kiírhatnánk a figyelmeztetést: „olvasása gyenge idegzetűeknek nem ajánlott”. Többről van itt szó, mint egy válásról, s többről, mint egy történet elmeséléséről. Ez a nyugtalanító, a hazai porondon méltatlanul háttérbe szorított Márai-regény nem kevesebbet állít, mint hogy „nem szavakon és cselekedeteken múlik az életben, mi lényeges”.
2024.01.07

Könyvajánló – Bohumil Hrabal: Táncórák idősebbeknek és haladóknak

Az ihletet nem lehet tanítani – a „hrabali táncóra” egy lélegzetvételnyi ihletés, minden hétköznapi logikát és összefüggést nélkülöző mondatnyi életöröm, s noha nem tanuljuk meg ennek a hrabali táncnak a lépéseit, de mindenképpen közelebb kerülünk hozzá, s az élethez. A könyv legtöbb méltatója kiemeli az „öröm” szót, mert valóban, örömöt sugároz minden kesernyés mondata, furcsa baklövése, gátlástalan trágársága mellett. Megbocsájtjuk neki, mert „nem tudja, mit cselekszik”, de örül és örömöt áraszt ez a jó beszélőkéjű suszter, aki ki nem fogy a szóból.
2023.12.23

Könyvajánló - Rabindranath Tagore: Áldozati énekek

Megfoghatatlanul misztikus, ugyanakkor csodálatosan egyszerű – épp mint Jézus születése. Rabindranath Tagore bengáli költő versei saját angol fordításain keresztül érkeztek el hozzánk mintegy száz évvel ezelőtt, s varázsolnak el bennünket megfoghatatlanul gyönyörű, reszketően érzékeny, a mélységes fájdalom és öröm húrjait megpendítő lélek szemlélődése által. A misztikus líra kozmikus igézetébe vonz bennünket ez a már életében szent énekesként csodált szerző.
2023.12.17

Könyvajánló – Annie Ernaux: Árulás

Két ikerszöveget tükröztet a 2022-ben Nobel-díjat kapott Annie Ernaux ebben a kis könyvecskében. Ő volt az első francia női író, aki ebben az elismerésben részesült. A modern Simone de Beauvoir-ként is aposztrofált szerző szülei történetét írja meg két egymástól elkülönülő vallomásban; az emancipáció és az átalakuló társadalom szűrőjén keresztül a szülő-gyerek viszony alakulását, átalakulását, mélységesen mély gyökereit az emlékezés lassuló, de gondosan megválasztott perspektívájából.
2023.12.09

Könyvajánló – Borbély Szilárd: Nincstelenek

A Nincstelenek Borbély Szilárd csaknem tíz éve távozott, tragikus sorsú kortárs írónk megrázóan valóságos dráma-regénye. A 2013-ban publikált mű a magyar irodalom egyik alapművévé avanzsált, az Év könyvének választották, nem véletlenül. Mégis, nem került be kitörölhetetlenül a köztudatba, ahogy maga az író sem oly módon mint mondjuk egy Esterházy, Nádas vagy Krasznahorkai. A könyv a kívülállásról szól, így hát be is teljesíti sorsát – hogyha hagyjuk. Ami biztos, hogy több ez, mint társadalomrajz, több mint dokumentum. A gyermekkor nyers és velőkig hatoló fájdalma és szikrázó tisztánlátása elevenedik meg a könyv lapjain.
2023.12.03

Könyvajánló – Stanczik-Starecz Ervin: Nincsen és van

Egy olyan vérbeli író könyvét foghatjuk kezünkbe, aki – saját szavait idézve – köp arra, hogy „az öreg komcsi nagyírók” szerint milyen a prózai művek klasszikus szerkezete. Ezúttal túlsúlyban vannak a versek, de a kompozíció és tartalom úgy formabontó és eredeti, hogy hangnemében egységes és kimunkált marad. Keresztes Szent János és Szent Mihály Arkangyal védelmező árnyékából eljutunk a szerzővel együtt – hatalmas szellemi-lelki utazás – Budapesttől a japán szentélyeken át egészen a mapucse indiánokig.
2023.11.25

Könyvajánló – Knut Hamsun: Éhség

„Soha méltóbbnak még nem jutott ez a dicsőség" – mondta Thomas Mann, mikor Knut Hamsun megkapta az irodalmi Nobel-díjat 1920-ban. Később fasizmussal vádolták, számkivetetten halt meg több mint kilencven éves korában. Ez a tébolyult fényekben pompázó remekmű, a szerző első, fiatalkori remekműve, mely az egyik legfontosabb testi szükséglet, a táplálkozás köré, az éhség mindent átalakító kínszenvedésein keresztül vezet bennünket a norvég kisvárosi lét nyomorába, műfaját tekintve színdarab, dráma is lehetne – ahogyan készült is belőle átirat. Villanásaival, mélyen emberi szembefordulásaival, folytonos megalázkodások maró öniróniáján keresztül csiszolja és érzékenyíti lelkiismeretünket.
2023.11.18

Könyvajánló – Hegyi Botos Attila: Evangélium

Szükségünk van az örömhírre. Hegyi Botos Attila kötete mintegy gyógy-hírként, gyógyírként hat a mindennap felénk áramló rémhírek arzenáljában. Bár első gondolatunk az lehetne, mit is képzel ez a szerző: talán fölülírná magát az evangéliumot? Vagy istent játszik? Kinek is képzeli magát? De hogyha fölnyitjuk a könyvet, rájövünk, hogy keresve se nagyon találunk nála szerényebb, s a természet ritmusához, lényegéhez alázatosabban aláhajló, halk hangon éneklő szerzőt. S amit hirdet: puszta örömhír.
2023.11.13

Könyvajánló – Joris-Karl Huysmans: A különc

„Titkos remekmű” – írták róla korábban magyarországi kritikusai, azóta tananyag, de mindenekelőtt egy 19. század végi, botrányos fogadtatású, különös összefoglaló a korról. Hatalmas bátorsággal és bravúros írói tehetséggel kavarja föl a társadalom zavaros vizét, s szinte kéjes érzékletességgel és részletességgel tárja föl a művészet és a kultúra tályogait. Amellett, hogy afféle „enciklopédikus” lenyomatot ad a legfontosabb művekről, alkotókról, megmutatja, hogy milyen állapotba kerülhet az, aki elmerül a „mesterséges paradicsomok” orgiájában, s teret ad az érzékelés mindent fölemésztő vágyának.
2023.11.05

Könyvajánló – Hegedűs Gyöngyi: lehessen bármi

„A hideget érezni nem ugyanaz, mint fázni” – aki eljut a megkülönböztetés ilyen fokára, legalábbis figyelemreméltó. Hegedűs Gyöngyi költészete egyszerre intellektuális, posztmodern és metafizikus, vagy jó verset ír, vagy nem ír, nincsenek mélypontjai. Ahogyan azt is érezzük, saját olvasatunk csak egy lehetséges fordítás, a megfejtés titok. Annyi dimenziót jár át, hogy épp egy kis időnk marad, hogy a köztes lebegésben némi levegőhöz jussunk. Mert ahhoz, hogy „lehessen bármi”, nem elég akármi: „istenkoncentráció”, „angyalok” „horrorkaraván”…
2023.10.28

Könyvajánló – Georges Bernanos: Egy falusi plébános naplója

Megbántam, hogy ezt a könyvet választottam a hétre – menekülnék mint a vevő a boltból, ki miután lehúzták az árut, nincs nála elég pénz, de mégsem akar gyáván elszaladni…Talán nem is volna illendő másként kezdeni ennek a kivételes műnek az ajánlóját, mint egy (máskor inkább tolakvónak-személyeskedőnek minősülő) vallomással – de lépjünk tovább. Mert itt az üres oldal és egy megdöbbentő erejű, csendes szavain keresztül is velőtrázó remekmű, mely irodalmi értékét tekintve nem mutat föl kevesebbet, mint a Bűn és bűnhődés, avagy a világirodalomból jól ismert, vitathatatlan mesterművek. Amellett, hogy többszöri olvasásra is zavarba ejtő, megkerülhetetlen, s mélységesen megrendítő vallomás Bernanos naplóregénye, így halottak napja tájékán ráébreszthet bennünket arra, hogy a lélek útjai a sátán árnyékában is milyen gyönyörűséggel fölragyognak, hogyha a jó utat, lelkünk igazi útját választjuk.
2023.10.21

Könyvajánló – Basa Viktor: Előkészületek térváltáshoz

Az idén megjelent Basa Viktor verseskötete egyszerre céltudatos és elhelyezhetetlen, szándékoltan megfoghatatlan. Nem véletlen a címadó vers kiemelése, mintha előkészülne az ugráshoz, várnánk, szurkolnánk, hogy megugorja a magasságot, majd valami egészen váratlan történik, s a szavak önmagukba fordulnak, visszapattannak tudatunkról, hogy egy másik tér-dimenzióban bukkanjanak föl, helyüket keresve újra és újra.
2023.10.14

Könyvajánló: Dragomán György – Máglya

„A legfájdalmasabb történeteket csak úgy szabad elmondani, hogy aki hallja, azt érezze, hogy vele történt meg, az ő története.” – mondja a Máglya mágikus hatalmú szereplője. Dragomán György elementáris erővel von be regényfolyamába, úgy, hogy azt érezzük, jelen vagyunk egy másik valóságban, mely a történelem egyik legkegyetlenebb és legembertpróbálóbb korszakának határán, a Szeku árnyékának peremén, éppen egy védtelen kislány bátor kiállásán keresztül, a világ rettenetes csillaghálójában, egy boszorkányos nagymama útmutatásában mutatkozik meg.
2023.10.07

Könyvajánló – Pálos Rozita: Úton

„Isten a tanúm, hogy nem tettem soha többet, mint ami gyönge erőmből telt, hogy megélhessek. És most a legnemesebb örömben és megbecsülésben van részem!” idézi Andersen kékvirágú lenét önéletrajzában a költő. Pálos Rozita figyelemreméltó, mert maga is oda tud figyelni a világ érzékeny rezdüléseire. Ezt a régi, csendes kis kötetet érdemes kézbe venni, hogy újra rátaláljunk benső életünkre, magányunkra, békénkre.
2023.10.01

Könyvajánló – Nadine Gordimer: Önvédelmi fegyver

Nadine Gordimer dél-afrikai írónő 1991-ben kapott irodalmi Nobel-díjat munkásságára. Ebben a különös regényében mindig aktuális problémákat boncolgat egy sebészorvos pontosságával tárva föl a fekete-fehér társadalom gyomrát, de mintha a látványtól fennakadva nem merne hozzányúlni, s úgy döntene, inkább kívülről elemzi, mintegy későbbi műtéthez megelőlegezett előtanulmányként. A perspektíva bűnös és áldozata, feketék és fehérek, szülők és gyermekük ívében bontakozik ki, miközben szó szerint élet-halál kérdéseket taglal.
2023.09.16

Könyvajánló – Kiss Ottó: A Kék Oroszlán bezár

A Kék Oroszlán talán bezár, de helyette kitárul számunkra a csillagos ég. Kiss Ottó, aki Janikovszky Éva felfedezettjeként a Csillagszedő Márióval írta be magát a gyermekirodalomba, tizenegy év novellatermésének legjavát nyújtja ebben a felnőtteknek szóló összegző kötetben. A szerény szerzőt parafrazeálva elmondhatjuk, a kötet sem tartalmilag, sem érzelmileg nem lő túl a célon, megelégszik a mindenséggel.
2023.09.03

Könyvajánló - Kiss Judit Ágnes: Koncentrikus korok

„Kinőtt a szárnyunk észrevétlen” – jegyzi Kiss Judit Ágnes, a kortárs magyar költészet egyik kiemelkedő egyénisége. Csaknem tíz éve megjelent kötetével hullámzóan vezet bele korunk körökbe örvénylő mélységeibe, észre sem vesszük, hogyan kapkodunk egyszerre csak levegő után. Ütős mondatok, a lét kegyetlenül fájdalmas magma-áramlása, melyeket nem másból mint magából, magként áraszt-gyűrűztet felénk. „…Ahogy Peer Gynt hántja le a hagymahéjakat. Van legmélye, van mag, talán több is, csak nem tudom, melyik az igazi: a gyerekkor, a magzati lét, a halál vagy a fogantatás előtti világ. Mire rakódik rá minden más: a nőiség, a szerelem, a gyász, a világban való élet? Keresem” – írja kötete kapcsán, miközben az olvasó észrevétlen kinőtt szárnyaival a magasból rátekint.
2023.08.27

Könyvajánló – Kanehara Hitomi: Önregény

Az összeomlás regényét tarthatjuk kezünkben, s az európai olvasó számára mindig is különös japán üvegszilánkjai csillannak föl Kanehara Hitomi fordított irányú művében. A Pirszinget a kígyónak című könyvéért rangos díjakat elnyert írónő alkotása műfaját tekintve „autofikció”, azaz önéletrajzi regény, melyre magában a regényben ad fel rendelést az egyik szereplő. Idegesítő és zavarbaejtő, erőteljesen egyedi, egészen szélsőségesen merész hangvételű sorai kizökkentenek a hagyományos történetvezetés unalmából, s arra kényszerítenek, hogy ízekre szedjük a világot, világunkat.
2023.08.19

Tóth Krisztina – Ahonnan látni az eget

A jó irodalom nyugtalanít – tudjuk ezt André Gide óta legalább, de kimondatlanul talán még régebb óta. Tóth Krisztina idén megjelent novellákat-tárcanovellákat tartalmazó kötete titokorientált, borzongató, nevettet és meghökkent, felráz és nyomaszt, az életből elcsent sztorik által bepillantást enged mindennapjaink abszurd, egyszerűségében is bonyolult mélységeket rejtő mikrokozmoszába. Emberi történetek, egy-egy mondatba sűrített sorsok, az élet mozaikképei emlékeztetnek minket arra, hogy valamiképpen- sokféleképpen, de mégis, ennek a világnak elválaszthatatlan egységében, szomorúságában és örömében – egy felé tartunk.
2023.08.06

Könyvajánló – Fernando Pessoa: Ez az ősi szorongás

Hogyan lássuk annak a dolgokat, amik valójában? Hogyan legyünk azok, amik vagyunk? Húsbavágó kérdések, melyek a nagy portugál költő, Fernando Pessoa által a legősibb lényegig hatolva merülnek föl újra és újra. Ennek az egyedülálló tehetségnek, aki polgári foglalkozását illetően kereskedelmi levelezőként, valamint tolmácsként dolgozott, életében mindössze egy kötete jelent meg, s nem igen volt hazájában visszhangja. Kiadatlan írásai Magyarországon a 60-as évektől, először Nemes Nagy Ágnes fordításában tűntek föl, majd váltak egyik pillanatról a másikra „best sellerré”.
2023.07.23

Könyvajánló - Grecsó Krisztián: Lányos apa

Gyönyörű lírai vallomásfolyam apaságról, családról, gyermekkorról és főként a lét „éteri varázslatáról”, mely különlegesen, megkapóan és őszintén idézi meg a sejtelmes borzongást, megfoghatatlanul az élet esszenciáját. Grecsó Krisztián legújabb, idén megjelent rövidpróza-kötete elementáris erővel rántja bele olvasóját az elveszett paradicsom nosztalgiájába, a felnőtt és szülői lét édes kínjaiba-pokoli gyötrelmeibe, a hétköznapok elillanó boldogság-fuvallataitól és a halál fenyegető árnyától megintve. Azt érezzük, rólunk szól, azt érezzük, egy hosszú, kifogyhatatlan érzelmi gazdagságú verseposzba lépünk. (A kötet bemutató estjét a kecskeméti közönség is élvezhette februárban, ahol az író táncos-koreográfus fivérével improvizatív jazz-zene mellett engedett bepillantást a műbe.)
2023.07.08

Könyvajánló – Francesco Bamonte: Megszállottság és ördögűzés

„Semmi sem annyira idegen a keresztény szellemtől, mint a démonoktól való félelem!” – írja elképesztő könyvében Róma hivatalos ördögűzője, az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke. William Friedkin kultikus filmje, az Exorcista, s az utána következők sokak szemét felnyithatták a gonosz valóságára, még hogyha egy kiragadott, kinagyított történetet tártak is föl. Francesco Bamonte könyve azonban a teológia tudománya által megerősíti azt, hogy az ördög valóban mindenre elszánt, hogy megszerezzen egy-egy emberi lelket, ugyanakkor rávilágít arra, hogy ha megismerjük, a gonosz lélek végtelenül szánalmas, gyenge, s felfuvalkodott gőgjében mennyire tehetetlen az Istenbe vetett hittel szemben. Hatalmas erőt, kegyelmi gyümölcsöket, felszabadulást és lelki megerősítést kaphat, aki végigtanulmányozza ezt a rendkívüli tanúságtételt.
2023.07.02

Könyvajánló – Michael Greenberg: Süss le, nap!

„Minden Egész eltörött” – Ady kocsiútja a megvilágosodás szekerén fut vajon, vagy a 20. század sokkoló diagnózisa? Hol kezdődik az őrület, és létezik-e normalitás? Mit jelent a tudat szétesettsége? Az éles koncentráció tűhegyére fixált elme körül kiépült világunk esik szét, avagy csak fellibben „Maya fátyla”, s az extázis ragyogásában bódult pszichére másoknak könnyebb ráaggatni a jelzőt: „tébolyult”?
2023.06.25

Könyvajánló – Ruth Rendell: Lehull a lepel

Aranytőr díjat vívott ki hátborzongatóan izgalmas krimijeivel, a „suspense” mestereként világhírnevet, számtalan elismerést szerzett. A Lehull a lepel Ruth Rendell tíz legvérfagyasztóbb kriminovelláját tartalmazza. Ezekben a történetekben folyamatos mozgásban van az emberi psziché motorikája, miközben a legkülönfélébb sorsokba, drámákba pillanthatunk bele. Nem könnyed, hanem lélegzetelállító nyári olvasmányélményt ígér.
2023.06.17

Könyvajánló – Cserna-Szabó András: Extra Dry

Ritka az a szerző, aki ennyire egyértelműen nem akar másnak megfelelni, mint önmagának. Persze emellett magasra teszi a lécet, a kortárs irodalom fenegyerekeként is aposztrofált, gyermekkorát Szentesen töltő, erdélyi származású író palettáján szerepel történelmi regényparódia, gasztrokönyv, novella, s miegymás, de ami igazán védjegyét adja, s népszerűvé teszi, groteszk humora. Ez a groteszk humor azonban a lélek legmélyéből táplálkozik, s nem is engedi az olvasót a felszínre, míg ki nem szabadítja nevetséges félelmei, s fantazmagóriái hálójából. Az Extra Dry igazán pezsgő olvasmány, rögtön, az első oldaltól a fejünkbe száll.
2023.06.11

Könyvajánló – Per Olof Ekström: Egy nyáron át táncolt

„Mi a lélek, mi ez a virág? Hol az egyik, és hol a másik – miből van teremtve?” – teszi föl a kérdést a svéd sikeríró, aki Egy nyáron át táncolt című regényével írta be magát a svéd irodalomtörténetbe. Egy nyár történetének krónikája, melyben összesűrűsödik a nagy szerelem és a fiatalság minden ígérete, valamint a mindent megadni látszó sors egy csapásra tragédiába fúló hatalma. A könyvből nagysikerű film készült.
2023.06.04

Könyvajánló – Szilágyi István: Kő hull apadó kútba

Nemzeti gyásznapunkon arra a példátlan és kegyetlen tettre emlékezünk, mellyel több mint száz évvel ezelőtt egy mozdulattal nagyhatalmak próbáltak kiirtani egy nemzetet, egy népet – a magyarságot, bennünket. Ezen a napon méltán szól a harang, s méltatlan annak a nemzettársunknak a szíve, akié nem facsarodik össze a harangszóra. Habár azóta is nap mint nap bizonyítják, hogy többet, jobbat ezek után sem várhatunk azoktól, akik brutális és tragikus módon megcsonkították országunkat, kétharmadát idegen kézre adva szövetségeseink egyikének is dobva a koncból, családokat, sorsokat szakítva ketté egyik pillanatról a másikra, az összetartozás biztos tudatát, s a hazaszeretetet nem vehetik el tőlünk. Ahogyan határunkon túlra szakadt íróink, tudósaink, alkotóink iránti tiszteletünket, megbecsülésünket sem, s azt az értéket sem, melyet mindennek ellenére teremtettek. A nemzeti összetartozás jegyében elevenítsük most fel egy kiváló határon túli nagy magyar író feledhetetlen regényét.
2023.05.28

Könyvajánló – Marcello D’Orta – Isten ingyér teremtett bennünket

A féltizenegyes pap borzasztó fontos nagy szavakat mond, de így képtelenség megérteni. – írja dolgozatában az olasz kisdiák. Marcello D’Orta két világsikerré vált, gyermekhangon megszólaló, fergeteges jókedvet és felhőtlen szórakozást nyújtó könyvének második kötetében nápolyi kisiskolások értekeznek olyan nagy kérdésekről, mint hogy Miért teremtett bennünket az Isten? Mi az ördög és a pokol? Hogyan értelmezzük korszerűen az Ó- és Újtestamentumot? Borzasztó nagy kérdésekről egyszerű szavakkal, ahogyan a gyerekek szeretnek szólni, s szeretik, ha szólunk hozzájuk – noha a könnyekig ható nevetéstől nehéz lesz megszólalnunk... Ezzel a kötettel kívánunk jó ráhangolódást a gyermeknapra, s boldog gyereknapot minden szülőnek is! Örüljünk gyermekeink hangjának, s halljuk meg benne a nekünk szóló üzenetet!
2023.05.20

Könyvajánló – Alice Munro: Mennyi boldogság!

Gyermektelenség és gyermekgyilkosság, másság és őrület, szenvedély és bölcsesség, finom lelki folyamatok és brutális tragédiák – mind megférnek a novella nagymestere, Alice Munro tollában. Mikor 2013-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat, egyúttal a novella műfaját is azt megillető helyére emelte, hiszen a kanadai írónő – egy regény kivételével – csak ebben a műfajban publikált. Nem kérdés, hogy maradandót alkotott, s hogy egy-egy novellája több regény üzenetét is hordozza akár. Már kezdőmondatai is arra csábítanak, olvassunk bele ezekbe a remekbeszabott történetekbe.
2023.05.14

Könyvajánló - Kavabata Jaszunari – Kiotói szerelmesek

Különleges gyöngyszem a Nobel-díjas japán író, Kavabata Jaszunari regényalkotása. Talán jó szó ez egy kifinomult érzékkel megmunkált képi világú, a japán szellemiséget tükröző műre. Meglepő, hogy hazánkban mennyire háttérbe szorul a keleti irodalom, mely pedig sokkal több figyelmet érdemelne. Sem a középiskolákban, sem az egyetemeken nem része az általános tananyagnak, de specializációként sem igen fellelhető. Pedig ez a tőlünk távolinak tűnő kultúra mind gondolatvilágában, mind problematikájában igen otthonos érzéseket ébreszt, s a természethez fűződő áhítata pedig valósággal magával ragad.
2023.05.07

Könyvajánló – Vida Ágnes: Anyapszichológia

„A mai modern társadalom az anyákat magára hagyja.” – kemény szavak ezek, főként anyák napján, de sajnos a látszat mögött igaznak bizonyul. Vida Ágnes pszichológus könyve nem ragad le a rózsaszínnél, a sztereotip, tökéletesre maszkírozott anyaképnél, hanem igazi támogatást, szakmai alapokon nyugvó módszereket nyújt azoknak, akik az információcunami és az elvárások zűrzavarában próbálnak jó, avagy jobb és boldogabb anyává válni. Hiánypótló vállalkozását és elsöprő sikerét igazolja a népszerű Kismamablog, mely hosszú évek óta van jelen a közösségi médiában, s egyfajta cinkos közösséget, kommunikációs teret, pszichológiai segítséget és vezetést nyújt a „gyakorló anyukák” számára. Az anyákat a gyerekek szép szimbólummal, virággal köszöntik, itt pedig álljanak köszöntésképp minden édesanya számára a megszólítás, az odafordulás segítő szavai, melyek enyhülést és kapaszkodót jelenthetnek a mindennapi elvárások és az ideálképek illúziójának nyomasztó tengerében.
2023.04.29

Könyvajánló – Kegyelem és bűn szőttese – Ferenc pápa az élet kérdéseiről

„(…)Budapestre, Magyarországra utazom, a nemzetközi eucharisztikus kongresszusra való 2021-es utazásom kiegészítéseként. Ez alkalom lesz arra, hogy újra magamhoz öleljek egy számomra oly kedves egyházat és népet” – nyilatkozta Ferenc pápa április 23-án beszédében. Ritka alkalom, hogy egy pápa második alkalommal is ellátogat egy országba, megszentelő és kitüntető cselekedet egyszerre, mely felemel és erőt ad, megerősíti a keresztény nemzetet ezekben a válságos időkben. Fontos hozzátenni, hogy a Szentatya nem csak a katolikus hívekhez, hanem az egész magyar néphez intézi látogatását. Jelen könyvajánló azt a célt szolgálja, hogy az esemény apropóján egy magyar szerző válogatásában kicsit közelebb kerülhessünk méltatlanul sokat támadott pápánk lelkületéhez.
2023.04.23

Könyvajánló – Françoise Sagan: Jó reggelt, búbánat!

Bonjour, tristesse! – cseng a fülünkbe élénken a világhírű francia írónő legismertebb regényének címe, s záróakkordja. Françoise Sagan tizenkilenc évesen robbant be az irodalmi életbe, s vált egyik pillanatról a másikra nemzetközileg ünnepelt íróvá. Olyan hírességek fémjelzik útját, mint Tennessee Williams, Truman Capote, Ingrid Bergman, Claude Chabrol. Sorai telve vannak élettel, szertelenséggel és játékossággal. Az élet napfényt sziporkázó, mégis lágyan a hullámokba simuló imádatát vitathatatlan tehetséggel szórja szét, szórja ránk. Kár, hogy ez a szertelen pazarlás nem bizonyult gyümölcsözőnek, s élete végére valódi magányba, búbánatba taszította szerzőjét.
2023.04.16

Könyvajánló Edith Eva Eger: A döntés

2001 óta április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Felszabadító és lebilincselő egyszerre a magyar származású, Kassán született nagy holokauszt-túlélő Edith Eva Eger könyve. Egyfajta biblia hatását kelti, „vallása” azonban teljes mértékben személyes, tapasztalatokon nyugvó, megalapozott vállalás, gyötrelmes döntések eredménye. A világhírű szerző elképesztő történetét egyértelműen az teszi hitelessé, hogy amellett, hogy a halál torkából csodálatos módon megszabadulva újra fölépíti önmagát, a legvonzóbb önáltatások és hazugságok csapdáját is kikerülve másodszorra is képes újjászületni. Noha 16 évesen, szülei meggyilkolása után egy barakk csupasz kövén Mengele előtt táncolt az életéért, ezt a másodszori utat, a szembenézés és elfogadás útját sem tartja sokkal kevésbé nehéznek. Eldönthetjük, hogy elolvassuk-e ezt a döbbenetes, terápiás, felszabadító erejű könyvet – de ami biztos, hogy nagy lehetőséget hagy ki az, aki a „nem” mellett dönt.
2023.04.10

Könyvajánló – Pilinszky János – Kráter

„Elalélok, és a szálkák fölriasztanak” – talán mindannyian egyfajta „különálomban” élünk, legtöbben a birtoklásban és az élvezetekben remélve a boldogságot. Aztán egy-egy tragédia, veszteség, betegség vagy fájdalom rádöbbenti az embert, hogy a valódi boldogság igazán csak a szenvedésben és az örömben mutatkozik meg – itt a földön elérhető tisztaságában. Ebben segít minket az igazi és igaz költészet, mely „a mélypont ünnepélyén” át vezet a harmadnap feltámadásának magasságáig. Pilinszky János költészete a kereszt szálkáinak hegyén egyensúlyoz, s miközben „az elhányt bádogkanalat”, s „a mulandóság lim-lom tájait” keresi, megszenteli mindennapjainkat egészen a húsvéti feltámadás öröméig.
2023.04.02

Könyvajánló - Hermann Hesse - Demian

„Nincs más valóság, csak az, amit önmagunkban hordozunk” – olvashatjuk Hermann Hesse, a Nobel-díjas német-svájci író botrányos regényében. Ez a mű, melyet Emil Sinclair álnéven mert csak publikálni, felforgatja a világot, egymásba játszat mennyet-poklot az önkeresés kegyetlen és megkerülhetetlen útjain járva. Végső mondanivalója kelet és nyugat, az én és a másik ember, az ördögi és az angyali horizontján rajzolódik ki. A Demian egy olyan regény, melyet – különösen a húsvéti időszakban – érdemes kezünkbe vennünk, hogy közelebb kerülhessünk valódi önmagunkhoz.
2023.03.26

Könyvajánló – François Mauriac: A kis idétlen

Egy hazánkban keveset emlegetett 20. századi Nobel-díjas francia szerző, François Mauriac remekművét ajánlom e héten: műfaját tekintve kisregény, tematikájában kozmikus tanítás, melyben helyt kapnak a mai ember számára aktuális kérdések: az úgynevezett „bullyingtól” kezdve a családon belüli erőszakon át az elmagányosodáson keresztül az öngyilkosságig. Az író nagy rajongójával, Pilinszkyvel tesszük föl a kérdést: „Róla szólva kötelességünk felelni az önként jelentkező kérdésre: mi lesz Mauriac könyveivel, miket már ma kezd elejteni az irodalmi divat? Erre a kérdésre csak egy másik kérdés válaszolhat. És mi lett János jeleivel, miket Patmosz-szigetén magánosan rajzolt a tengerpart homokjába?”
2023.03.21

Ida titkai a Városházán

Nem olyan régen lehulltak a felújítás díszletének fátylai, Városházánk teljes pompájában áll. Ebbe a császári pompába érkezett március 21-én kedden Fábián Janka, a romantikus történelmi regények népszerű írója az érdeklődőkkel megtelt díszterembe. Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterasszony hitvallása, hogy lépésről lépésre készítse elő a megtervezett célt – ahogyan a kecskeméti Városháza szépült, úgy szökött szárba a történelmi regény romantikus magja.
2023.03.19

Könyvajánló – Kelemen Erzsébet: Alabástromszínű falak

Kelemen Erzsébet tavaly napvilágot látott kötete igazi kortárs mű. Rendkívüli aktualitása abban rejlik, hogy miközben korokon-világokon-emberi sorsokon keresztül röpíti át az olvasót, egybeolvad múlt és jelen, örök érték és a mulandóság tárgyai, hit és kétely, hétköznapi és természetfeletti. A József Attila-díjas és Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett író, költő, drámaíró, irodalomtörténész és kutatótanár-polihisztor könyvét a csodák hatják át, s mi is a csoda részeseivé válhatunk, hogyha megnyitjuk.
2023.03.12

Könyvajánló – Iancu Laura: A vágány mellett

Divat manapság azon siránkozni, hogy nem olvasnak az emberek úgy általában, s hogy verseket még kevésbé. Pedig a vers mindig is fontos, újra és újra előkerülő gyógyszere, terápiája, s nélkülözhetetlen tápláléka volt, s lesz a léleknek, mely sosem fog eltűnni az emberiség történetéből. Tagadhatjuk, de a költészet elemi szükségletünk: ki nem olvas verset, más pótszerekkel szerzi meg az érzelmi, s lelki egyensúlyt, de attól még a pótszer pótszer marad. Érdemes odafigyelnünk a feltűnő hangokra, a kortárs lírára, mert nekünk és rólunk szól, a mostban. Ezért is ajánlom ezúttal egy igazán magyar, igazán kortárs kötőnő verseit olvasásra, mert vagány őt olvasni – s nem csak szójáték: Iancu Laura A vágány mellett haladva szól hozzánk a lét megkerülhetetlen kérdéseiről, sejtelmeiről suttogva.
2023.03.05

Könyvajánló – Stanczik-Starecz Ervin: Varázsvágta – Levelek az Újvilágból

Határtalan, hiánypótló, bátor és önmagát lebontva stílust teremtő művet ajánlok e héten olvasóink figyelmébe. Ez a révületig fokozódó, tudományt és ősi tanításokat mohón az élet legjavába ötvöző vágta minden igazságszerető ember számára igazi szférákon átsuhanó, varázslatos utazást kínál, melyben maga az élet és a költészet lüktet, míg halottnak hitt tárgyak, s kiveszőfélben lévő népek hiedelmei törnek időről időre felszínre. Stanczik-Starecz Ervin itt egyszerre író, pap, kutató és nagyvilági ember, a szó nemes értelmében, aki egy személyes – vagyis kétszemélyes, drámai magántörténetbe ágyazza Dél-Amerika három nagy területén megtett útját, s ad mozaikszerű, egyben tudományos és látomásos képet az antik Peru, Araukánia és Tűzföld históriájáról, rendkívüli módon.
2023.02.26

Könyvajánló – Tormay Cécile: A régi ház

Kétszer jelölték irodalmi Nobel díjra, négyévesen már olvas, s issza magába a kultúrát, csodagyerekként tartják számon, tizennégy évesen már érettségizik. Felmenői közt francia hugenotta ősök is szerepelnek, könyveit a francia Anatole France, s az olasz Gabriele d’Annunzio fordítja, s a legnagyobbak közt emlegeti. Jó magyar szokás szerint, hamarabb elismerik külföldön, mint szülőföldjén. A Napkelet folyóirat értékmegőrző főszerkesztőjeként 1923-tól az erdélyi, s a különböző kisebbségi irodalmak nagykövete, olyan neves szerzők kapcsolódtak hozzá mint például Szerb Antal, Reményik Sándor, Németh László. A régi ház méltatlanul mellőzött, rendkívül szuggesztív és megindító regénye, melyben három generáció fonódik össze. Tormay Cecile a tiszta akarat megtartó erejéről, a hazaszeretet származást és nevet felülíró hatamláról, s a szülőföldhöz való ragaszkodás mindenhatóságáról vall ebben a regényében, mely a legnagyobbak közé emeli.
2023.02.19

Könyvajánló – Evelyn Waugh:  A megboldogult

Néha kevés választja el az őrületet az iróniától – megboldogult, avagy megbolondult, olvashatjuk Evelyn Waugh regényének címét – félre. Joggal merülhet föl bennünk, hogy nem ment-e el egy kicsit az esze annak a szerzőnek, aki regénye témájául egy temetkezési vállalkozást pécéz ki, s e köré szervezi a központi szálat, egy meglehetősen bizarr szerelmi történetet? Pillantsunk kicsit bele ebbe a különös regénybe!
2023.02.12

Könyvajánló – Julien Green: Hideg pokol

Dante óta és előtt, sőt a teremtés kezdetétől fogva az emberi természet kíváncsisága töretlen. Ki ne szeretne egy pillantást vetni a pokolba? A leírások szerint egyes szenteknek ez meg is adatott, mások tagadják valóságát, megint mások a földre helyezik azt. Ez utóbbiak közé tartozik Julien Green amerikai származású francia szerző, a 20. század egyik legnagyobb prózaírójának első kötete, a Mont-Cinère, mely magyarul – igen találóan – Hideg pokol címen jelent meg. „A francia irodalomban nincs még egy író, kinél a levegő ennyire sűrű, ennyire villámokkal feszült, végzettel súlyos volna. Ebben Dosztojevszkijre emlékeztet” – írja róla Szerb Antal. Három nő, valamint a fanatikus puritanizmus, s a fösvénység pokoli drámája bontakozik ki előttünk, mely az önpusztítás végső lángjának fényében döbbent rá minket az emberi élet gazdagságára a mindent behálózó bűn egyszerre fojtott, s eszeveszett ámokfutásában.
2023.02.05

Könyvajánló – Tisza Kata: Hipnózis 6-kor

Tisza Kata hömpölygő, elementáris erejű érzelmi töltetet hordozó folyamába léphetünk, s egészen megbabonázhat bennünket a lélektől lélekig minden elemet felkavaró, határokon egyensúlyozó, s határokat feszegető, a szerző által „semi-fiction”-ként aposztrofált kötet. Semi-fiction, azaz igaz történet fiktív motívumokkal. Fiktív, de mindannyiunk legbensőbb igazságát, hazugságait, megrögzött, sokszor generációkon átívelő pusztító és önpusztító sémáit teszi valóságossá személyesen az olvasóhoz szólva a gyógyulás, s az öntudatra ébredés útján is elindítva őt. Igazi irodalomterápia, nem szépelgő szépirodalom, nem egészen irodalom, s nem kizárólag pszichoterápia. Az 54 rövidke fejezet intenzív olvasói élményt ígér.
2023.01.21

Könyvajánló - Thomas Bernhard: A mészégető

Sorra dobálta ki a kukába könyveinek postán kapott különböző nyelvű fordításait az osztrák származású író, Thomas Bernhard, mondván, hogy a fordítások már semmit sem érnek. Sorra utasította el a rangos irodalmi díjakat, miközben kegyetlenül kritizálta szülőföldjét, szellemtelenséggel és egyéb válogatott szitokszóval bombázva azt évszázadokra visszamenőleg, s a botrányig fokozta igazságkereső fanatizmusát. Zsenialitását, eredetiségét mégsem meri senki érdemben kérdőre vonni. Egy rendkívüli elme rendkívüli irodalmi munkásságába tekinthet most be az, ki föllapozza velünk ezt a hazánkban oly keveset emlegetett, forradalmian új hangú szerzőt, nem mellesleg egy hasonló kaliberű magyar alkotó tolmácsolásában.
2023.01.14

Nincs bátorsága nem írni-könyvbemutató

A Bécs-Kecskemét tengelyen hosszú ideje ingázó S. Csoma János könyvbemutatóját tartották január 13-án, pénteken a Katona József Könyvtár 2. emeleti termében.
2023.01.14

Nincs bátorsága nem írni

A Bécs-Kecskemét tengelyen hosszú ideje ingázó S. Csoma János könyvbemutatóját tartották január 13-án, pénteken a Katona József Könyvtár 2. emeleti termében. A többkötetes költő legújabb, Utóéletem című könyvét dr. Turai Kamil mutatta be, az est moderátora Martos Péter szerkesztő volt, közreműködtek Pohl Balázs színész és Szabó Sándor tárogatóművész.
2023.01.08

Könyvajánló - Bán Judit: Anya vagyok, bombanő

Nem bánja meg, s jó eséllyel bánatos sem marad, ki elolvassa Bán Judit humoros, közvetlen hangvételű regényét az anyaságról, az anyává válás könnyesen komikus útvesztőjéről, melyből többet nem keveredhet ki, aki egyszer belevág. Szürke téli-koratavaszi, avagy hótakarós télnek álmodott langyunalmas éveleji bús napokra kiváló olvasmány e kis regény mindazoknak, kik nemrég csöppentek bele az anyaságba, de azoknak is, kik távlatokból nosztalgiáznának a régmúlt megszépült emlékképei közt…