Archívum

Turai Laura

Keresés
Dátum választó
Rendezés
2023.05.28

Könyvajánló – Marcello D’Orta – Isten ingyér teremtett bennünket

A féltizenegyes pap borzasztó fontos nagy szavakat mond, de így képtelenség megérteni. – írja dolgozatában az olasz kisdiák. Marcello D’Orta két világsikerré vált, gyermekhangon megszólaló, fergeteges jókedvet és felhőtlen szórakozást nyújtó könyvének második kötetében nápolyi kisiskolások értekeznek olyan nagy kérdésekről, mint hogy Miért teremtett bennünket az Isten? Mi az ördög és a pokol? Hogyan értelmezzük korszerűen az Ó- és Újtestamentumot? Borzasztó nagy kérdésekről egyszerű szavakkal, ahogyan a gyerekek szeretnek szólni, s szeretik, ha szólunk hozzájuk – noha a könnyekig ható nevetéstől nehéz lesz megszólalnunk... Ezzel a kötettel kívánunk jó ráhangolódást a gyermeknapra, s boldog gyereknapot minden szülőnek is! Örüljünk gyermekeink hangjának, s halljuk meg benne a nekünk szóló üzenetet!
2023.05.20

Könyvajánló – Alice Munro: Mennyi boldogság!

Gyermektelenség és gyermekgyilkosság, másság és őrület, szenvedély és bölcsesség, finom lelki folyamatok és brutális tragédiák – mind megférnek a novella nagymestere, Alice Munro tollában. Mikor 2013-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat, egyúttal a novella műfaját is azt megillető helyére emelte, hiszen a kanadai írónő – egy regény kivételével – csak ebben a műfajban publikált. Nem kérdés, hogy maradandót alkotott, s hogy egy-egy novellája több regény üzenetét is hordozza akár. Már kezdőmondatai is arra csábítanak, olvassunk bele ezekbe a remekbeszabott történetekbe.
2023.05.14

Könyvajánló - Kavabata Jaszunari – Kiotói szerelmesek

Különleges gyöngyszem a Nobel-díjas japán író, Kavabata Jaszunari regényalkotása. Talán jó szó ez egy kifinomult érzékkel megmunkált képi világú, a japán szellemiséget tükröző műre. Meglepő, hogy hazánkban mennyire háttérbe szorul a keleti irodalom, mely pedig sokkal több figyelmet érdemelne. Sem a középiskolákban, sem az egyetemeken nem része az általános tananyagnak, de specializációként sem igen fellelhető. Pedig ez a tőlünk távolinak tűnő kultúra mind gondolatvilágában, mind problematikájában igen otthonos érzéseket ébreszt, s a természethez fűződő áhítata pedig valósággal magával ragad.
2023.05.07

Könyvajánló – Vida Ágnes: Anyapszichológia

„A mai modern társadalom az anyákat magára hagyja.” – kemény szavak ezek, főként anyák napján, de sajnos a látszat mögött igaznak bizonyul. Vida Ágnes pszichológus könyve nem ragad le a rózsaszínnél, a sztereotip, tökéletesre maszkírozott anyaképnél, hanem igazi támogatást, szakmai alapokon nyugvó módszereket nyújt azoknak, akik az információcunami és az elvárások zűrzavarában próbálnak jó, avagy jobb és boldogabb anyává válni. Hiánypótló vállalkozását és elsöprő sikerét igazolja a népszerű Kismamablog, mely hosszú évek óta van jelen a közösségi médiában, s egyfajta cinkos közösséget, kommunikációs teret, pszichológiai segítséget és vezetést nyújt a „gyakorló anyukák” számára. Az anyákat a gyerekek szép szimbólummal, virággal köszöntik, itt pedig álljanak köszöntésképp minden édesanya számára a megszólítás, az odafordulás segítő szavai, melyek enyhülést és kapaszkodót jelenthetnek a mindennapi elvárások és az ideálképek illúziójának nyomasztó tengerében.
2023.04.29

Könyvajánló – Kegyelem és bűn szőttese – Ferenc pápa az élet kérdéseiről

„(…)Budapestre, Magyarországra utazom, a nemzetközi eucharisztikus kongresszusra való 2021-es utazásom kiegészítéseként. Ez alkalom lesz arra, hogy újra magamhoz öleljek egy számomra oly kedves egyházat és népet” – nyilatkozta Ferenc pápa április 23-án beszédében. Ritka alkalom, hogy egy pápa második alkalommal is ellátogat egy országba, megszentelő és kitüntető cselekedet egyszerre, mely felemel és erőt ad, megerősíti a keresztény nemzetet ezekben a válságos időkben. Fontos hozzátenni, hogy a Szentatya nem csak a katolikus hívekhez, hanem az egész magyar néphez intézi látogatását. Jelen könyvajánló azt a célt szolgálja, hogy az esemény apropóján egy magyar szerző válogatásában kicsit közelebb kerülhessünk méltatlanul sokat támadott pápánk lelkületéhez.
2023.04.23

Könyvajánló – Françoise Sagan: Jó reggelt, búbánat!

Bonjour, tristesse! – cseng a fülünkbe élénken a világhírű francia írónő legismertebb regényének címe, s záróakkordja. Françoise Sagan tizenkilenc évesen robbant be az irodalmi életbe, s vált egyik pillanatról a másikra nemzetközileg ünnepelt íróvá. Olyan hírességek fémjelzik útját, mint Tennessee Williams, Truman Capote, Ingrid Bergman, Claude Chabrol. Sorai telve vannak élettel, szertelenséggel és játékossággal. Az élet napfényt sziporkázó, mégis lágyan a hullámokba simuló imádatát vitathatatlan tehetséggel szórja szét, szórja ránk. Kár, hogy ez a szertelen pazarlás nem bizonyult gyümölcsözőnek, s élete végére valódi magányba, búbánatba taszította szerzőjét.
2023.04.16

Könyvajánló Edith Eva Eger: A döntés

2001 óta április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Felszabadító és lebilincselő egyszerre a magyar származású, Kassán született nagy holokauszt-túlélő Edith Eva Eger könyve. Egyfajta biblia hatását kelti, „vallása” azonban teljes mértékben személyes, tapasztalatokon nyugvó, megalapozott vállalás, gyötrelmes döntések eredménye. A világhírű szerző elképesztő történetét egyértelműen az teszi hitelessé, hogy amellett, hogy a halál torkából csodálatos módon megszabadulva újra fölépíti önmagát, a legvonzóbb önáltatások és hazugságok csapdáját is kikerülve másodszorra is képes újjászületni. Noha 16 évesen, szülei meggyilkolása után egy barakk csupasz kövén Mengele előtt táncolt az életéért, ezt a másodszori utat, a szembenézés és elfogadás útját sem tartja sokkal kevésbé nehéznek. Eldönthetjük, hogy elolvassuk-e ezt a döbbenetes, terápiás, felszabadító erejű könyvet – de ami biztos, hogy nagy lehetőséget hagy ki az, aki a „nem” mellett dönt.
2023.04.10

Könyvajánló – Pilinszky János – Kráter

„Elalélok, és a szálkák fölriasztanak” – talán mindannyian egyfajta „különálomban” élünk, legtöbben a birtoklásban és az élvezetekben remélve a boldogságot. Aztán egy-egy tragédia, veszteség, betegség vagy fájdalom rádöbbenti az embert, hogy a valódi boldogság igazán csak a szenvedésben és az örömben mutatkozik meg – itt a földön elérhető tisztaságában. Ebben segít minket az igazi és igaz költészet, mely „a mélypont ünnepélyén” át vezet a harmadnap feltámadásának magasságáig. Pilinszky János költészete a kereszt szálkáinak hegyén egyensúlyoz, s miközben „az elhányt bádogkanalat”, s „a mulandóság lim-lom tájait” keresi, megszenteli mindennapjainkat egészen a húsvéti feltámadás öröméig.
2023.04.02

Könyvajánló - Hermann Hesse - Demian

„Nincs más valóság, csak az, amit önmagunkban hordozunk” – olvashatjuk Hermann Hesse, a Nobel-díjas német-svájci író botrányos regényében. Ez a mű, melyet Emil Sinclair álnéven mert csak publikálni, felforgatja a világot, egymásba játszat mennyet-poklot az önkeresés kegyetlen és megkerülhetetlen útjain járva. Végső mondanivalója kelet és nyugat, az én és a másik ember, az ördögi és az angyali horizontján rajzolódik ki. A Demian egy olyan regény, melyet – különösen a húsvéti időszakban – érdemes kezünkbe vennünk, hogy közelebb kerülhessünk valódi önmagunkhoz.
2023.03.26

Könyvajánló – François Mauriac: A kis idétlen

Egy hazánkban keveset emlegetett 20. századi Nobel-díjas francia szerző, François Mauriac remekművét ajánlom e héten: műfaját tekintve kisregény, tematikájában kozmikus tanítás, melyben helyt kapnak a mai ember számára aktuális kérdések: az úgynevezett „bullyingtól” kezdve a családon belüli erőszakon át az elmagányosodáson keresztül az öngyilkosságig. Az író nagy rajongójával, Pilinszkyvel tesszük föl a kérdést: „Róla szólva kötelességünk felelni az önként jelentkező kérdésre: mi lesz Mauriac könyveivel, miket már ma kezd elejteni az irodalmi divat? Erre a kérdésre csak egy másik kérdés válaszolhat. És mi lett János jeleivel, miket Patmosz-szigetén magánosan rajzolt a tengerpart homokjába?”
2023.03.21

Ida titkai a Városházán

Nem olyan régen lehulltak a felújítás díszletének fátylai, Városházánk teljes pompájában áll. Ebbe a császári pompába érkezett március 21-én kedden Fábián Janka, a romantikus történelmi regények népszerű írója az érdeklődőkkel megtelt díszterembe. Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterasszony hitvallása, hogy lépésről lépésre készítse elő a megtervezett célt – ahogyan a kecskeméti Városháza szépült, úgy szökött szárba a történelmi regény romantikus magja.
2023.03.19

Könyvajánló – Kelemen Erzsébet: Alabástromszínű falak

Kelemen Erzsébet tavaly napvilágot látott kötete igazi kortárs mű. Rendkívüli aktualitása abban rejlik, hogy miközben korokon-világokon-emberi sorsokon keresztül röpíti át az olvasót, egybeolvad múlt és jelen, örök érték és a mulandóság tárgyai, hit és kétely, hétköznapi és természetfeletti. A József Attila-díjas és Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett író, költő, drámaíró, irodalomtörténész és kutatótanár-polihisztor könyvét a csodák hatják át, s mi is a csoda részeseivé válhatunk, hogyha megnyitjuk.
2023.03.12

Könyvajánló – Iancu Laura: A vágány mellett

Divat manapság azon siránkozni, hogy nem olvasnak az emberek úgy általában, s hogy verseket még kevésbé. Pedig a vers mindig is fontos, újra és újra előkerülő gyógyszere, terápiája, s nélkülözhetetlen tápláléka volt, s lesz a léleknek, mely sosem fog eltűnni az emberiség történetéből. Tagadhatjuk, de a költészet elemi szükségletünk: ki nem olvas verset, más pótszerekkel szerzi meg az érzelmi, s lelki egyensúlyt, de attól még a pótszer pótszer marad. Érdemes odafigyelnünk a feltűnő hangokra, a kortárs lírára, mert nekünk és rólunk szól, a mostban. Ezért is ajánlom ezúttal egy igazán magyar, igazán kortárs kötőnő verseit olvasásra, mert vagány őt olvasni – s nem csak szójáték: Iancu Laura A vágány mellett haladva szól hozzánk a lét megkerülhetetlen kérdéseiről, sejtelmeiről suttogva.
2023.03.05

Könyvajánló – Stanczik-Starecz Ervin: Varázsvágta – Levelek az Újvilágból

Határtalan, hiánypótló, bátor és önmagát lebontva stílust teremtő művet ajánlok e héten olvasóink figyelmébe. Ez a révületig fokozódó, tudományt és ősi tanításokat mohón az élet legjavába ötvöző vágta minden igazságszerető ember számára igazi szférákon átsuhanó, varázslatos utazást kínál, melyben maga az élet és a költészet lüktet, míg halottnak hitt tárgyak, s kiveszőfélben lévő népek hiedelmei törnek időről időre felszínre. Stanczik-Starecz Ervin itt egyszerre író, pap, kutató és nagyvilági ember, a szó nemes értelmében, aki egy személyes – vagyis kétszemélyes, drámai magántörténetbe ágyazza Dél-Amerika három nagy területén megtett útját, s ad mozaikszerű, egyben tudományos és látomásos képet az antik Peru, Araukánia és Tűzföld históriájáról, rendkívüli módon.
2023.02.26

Könyvajánló – Tormay Cécile: A régi ház

Kétszer jelölték irodalmi Nobel díjra, négyévesen már olvas, s issza magába a kultúrát, csodagyerekként tartják számon, tizennégy évesen már érettségizik. Felmenői közt francia hugenotta ősök is szerepelnek, könyveit a francia Anatole France, s az olasz Gabriele d’Annunzio fordítja, s a legnagyobbak közt emlegeti. Jó magyar szokás szerint, hamarabb elismerik külföldön, mint szülőföldjén. A Napkelet folyóirat értékmegőrző főszerkesztőjeként 1923-tól az erdélyi, s a különböző kisebbségi irodalmak nagykövete, olyan neves szerzők kapcsolódtak hozzá mint például Szerb Antal, Reményik Sándor, Németh László. A régi ház méltatlanul mellőzött, rendkívül szuggesztív és megindító regénye, melyben három generáció fonódik össze. Tormay Cecile a tiszta akarat megtartó erejéről, a hazaszeretet származást és nevet felülíró hatamláról, s a szülőföldhöz való ragaszkodás mindenhatóságáról vall ebben a regényében, mely a legnagyobbak közé emeli.
2023.02.19

Könyvajánló – Evelyn Waugh:  A megboldogult

Néha kevés választja el az őrületet az iróniától – megboldogult, avagy megbolondult, olvashatjuk Evelyn Waugh regényének címét – félre. Joggal merülhet föl bennünk, hogy nem ment-e el egy kicsit az esze annak a szerzőnek, aki regénye témájául egy temetkezési vállalkozást pécéz ki, s e köré szervezi a központi szálat, egy meglehetősen bizarr szerelmi történetet? Pillantsunk kicsit bele ebbe a különös regénybe!
2023.02.12

Könyvajánló – Julien Green: Hideg pokol

Dante óta és előtt, sőt a teremtés kezdetétől fogva az emberi természet kíváncsisága töretlen. Ki ne szeretne egy pillantást vetni a pokolba? A leírások szerint egyes szenteknek ez meg is adatott, mások tagadják valóságát, megint mások a földre helyezik azt. Ez utóbbiak közé tartozik Julien Green amerikai származású francia szerző, a 20. század egyik legnagyobb prózaírójának első kötete, a Mont-Cinère, mely magyarul – igen találóan – Hideg pokol címen jelent meg. „A francia irodalomban nincs még egy író, kinél a levegő ennyire sűrű, ennyire villámokkal feszült, végzettel súlyos volna. Ebben Dosztojevszkijre emlékeztet” – írja róla Szerb Antal. Három nő, valamint a fanatikus puritanizmus, s a fösvénység pokoli drámája bontakozik ki előttünk, mely az önpusztítás végső lángjának fényében döbbent rá minket az emberi élet gazdagságára a mindent behálózó bűn egyszerre fojtott, s eszeveszett ámokfutásában.
2023.02.05

Könyvajánló – Tisza Kata: Hipnózis 6-kor

Tisza Kata hömpölygő, elementáris erejű érzelmi töltetet hordozó folyamába léphetünk, s egészen megbabonázhat bennünket a lélektől lélekig minden elemet felkavaró, határokon egyensúlyozó, s határokat feszegető, a szerző által „semi-fiction”-ként aposztrofált kötet. Semi-fiction, azaz igaz történet fiktív motívumokkal. Fiktív, de mindannyiunk legbensőbb igazságát, hazugságait, megrögzött, sokszor generációkon átívelő pusztító és önpusztító sémáit teszi valóságossá személyesen az olvasóhoz szólva a gyógyulás, s az öntudatra ébredés útján is elindítva őt. Igazi irodalomterápia, nem szépelgő szépirodalom, nem egészen irodalom, s nem kizárólag pszichoterápia. Az 54 rövidke fejezet intenzív olvasói élményt ígér.
2023.01.21

Könyvajánló - Thomas Bernhard: A mészégető

Sorra dobálta ki a kukába könyveinek postán kapott különböző nyelvű fordításait az osztrák származású író, Thomas Bernhard, mondván, hogy a fordítások már semmit sem érnek. Sorra utasította el a rangos irodalmi díjakat, miközben kegyetlenül kritizálta szülőföldjét, szellemtelenséggel és egyéb válogatott szitokszóval bombázva azt évszázadokra visszamenőleg, s a botrányig fokozta igazságkereső fanatizmusát. Zsenialitását, eredetiségét mégsem meri senki érdemben kérdőre vonni. Egy rendkívüli elme rendkívüli irodalmi munkásságába tekinthet most be az, ki föllapozza velünk ezt a hazánkban oly keveset emlegetett, forradalmian új hangú szerzőt, nem mellesleg egy hasonló kaliberű magyar alkotó tolmácsolásában.
2023.01.14

Nincs bátorsága nem írni-könyvbemutató

A Bécs-Kecskemét tengelyen hosszú ideje ingázó S. Csoma János könyvbemutatóját tartották január 13-án, pénteken a Katona József Könyvtár 2. emeleti termében.